2013-ban indul a Testvérem Egyesület új programja. A program célja a roma gyerekek tehetséggondozásának új formáinak kialakítása, a roma képzőművészeti kezdeményezések összekapcsolása révén.
Olyan új együttműködések kialakítása, amelyek
- a tehetséges roma gyerekek képzőművészeti fejlesztéséhez járulnak hozzá,
- összekapcsolják a tehetséggondozásba bevonható művészeket és a gyerekeket foglalkoztató szakkört
- olyan együttműködéseket generál, amelyek további tehetséggondozást fenntartják, fejlesztik.
Józsefvárosban, Magdolna negyedben élő roma fiatalokat várjuk, akik érdeklődnek a rajzolás és a képzőművészet iránt. A cél az, hogy minél több roma fiatalt és gyereket sikerüljön délutáni kreatív közösségépítő tevékenységekbe bevonni.

A program keretében megvalósuló tevékenységek
1. Gyermek – művész mentorálás
A mentorálás keretében kortárs roma festőművészek bekapcsolódnak a rajzszakkör munkájába és a roma gyerekek művészeti fejlesztésébe bekapcsolódnak. A mentorálás keretében a gyerekeknek bemutatják az alkotóhelyszíneket, műveiket, további roma vonatkozású művészeti helyszíneket. A mentorálás keretében roma művészettörténeti ismereteket, és művészeti alkotásokat is megismernek a gyerekek.

- 2 alkalom roma művészettörténeti áttekintés – önkéntes munkában művészettörténész végzi
- 2 alkalom műterem látogatás
- 1 alkalom Roma parlamenti kiállítás megtekintés – naív roma festőművészek kiállítása
- 2 alkalom roma kortárs művészeti kiállítás megtekintés

2. Rajzszakkör a kiállítási tematika mentén
Közös alkotás, gyerekrajzok, festmények készítése a kiállítási tematika mentén, amelynek keretében a roma életközösségek, közösségi élet megjelenítése történik meg, ezáltal is kapcsolódva a Testvérem Egyesület céljaihoz, amely a roma és nem roma közösségfejlesztés, közösségi szerepvállalása erősítése, tudatosítása.
AMALIPE – roma gyerekművészeti és kortárs roma képzőművészeti kiállítás képanyagának véglegesítése - kurátorhallgatók bevonásával.

3. AMALIPE – roma gyerekművészeti és kortárs roma képzőművészeti kiállítás
A kiállítás a gyermekfestmények és mentoraik festményei alapján áll össze. A kiállításon bemutatjuk a képek elkészülésének folyamatát – a program legérdekesebb fotóin keresztül.

1 Százalék

Belépés

, after login or registration your account will be connected.