A program keretében 4 civil fórum valósul meg a 8. kerületben olyan közérdekű helyi ügyek, problémák köré szerveződve, amelyek

  • a civil lakosság széles körét érintik,
  • a kerületben működnek civil szervezetek az adott ügy érdekében,
  • a civil szféra és az önkormányzat együttműködése szükséges a megoldások kidolgozásához.

A program célja

  • a helyi lakosság aktivizálása a helyi ügyekben – az állampolgári részvétel erősítése a döntések előkészítésében;
  • a civil szervezetek bevonása, a tapasztalataik, szaktudásuk beépítése a közösségi folyamatokba, a civil szektoron belüli hálózatépítés segítése,
  • valamint a civil szféra és az önkormányzat közötti, szakmai alapú együttműködés elindítása, a meglévők fejlesztése.

A fórumsorozat tervezett témái:

  1. Józsefvárosi droghelyzet a lakosság szemével
  2. Lakhatás és társasházi ügyek – bérlői és tulajdonosi lakóközösségek ügyei, önkormányzat és bérlők / tulajdonosok aktuális kérdései, problémái
  3. Zöldebb Józsefváros – köztisztaság, gyalogosok és autósok együttélése, zöldítő akciók folytatása
  4. Közbiztonság és a lakosság tapasztalatai – programok, lakossági és rendőrségi együttműködések

A fórumokra a helyi lakosság, az érintett civil szervezetek, az önkormányzat és az intézmények képviselőit várjuk. A fórumokon elhangzott problémafelvetéseket és megoldási javaslatokat összesítjük, és közérdekű bejelentés formájában továbbítjuk az önkormányzat és az illetékes intézmények felé.

A program hangsúlyos része a fórumokon elhangzott felvetések és javaslatok sorsának követése, amelynek eredményét 2012 novemberében workshopon ismertetjük és beszéljük meg.

A program partnere a 8ker.blog.hu, amely – a programmal kapcsolatos folyamatos tájékoztatáson túl – rendszeresen beszámol a megvitatott témákkal kapcsolatos fejleményekről, és helyt ad az adott ügyekről folyó társadalmi párbeszédnek a fórumok előkészítésének és utánkövetésének időszakában egyaránt.

A programot megvalósító partnerek: Nap Klub Alapítvány, Testvérem Egyesület, Négy Ház a Magdolna Negyedért Egyesület, 8ker.blog.hu, vajdapeterutca.blogter.hu,

További információ a fórumok időpontjáról és eredményeiről: 8ker.blog.hu
Email: civilforumsorozat@gmail.com
Ökotárs Alapítvány
A program Trust 2011/222 azonosító számmal az Ökotárs Alapítvány támogatásával valósul meg.
1 Százalék

Belépés

, after login or registration your account will be connected.