A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális alap társfinanszírozásával valósul meg.


Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program - „'Első lépés' - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai" című pályázatra Egyesületünk sikeres pályázatot nyújtott be "Tedd meg az első lépést" címmel 2010-ben.


Pályázat azonosító száma: TÁMOP-5.3.1-C-09/2 - 0035

A projekt időtartama: 2010.11.02. - 2012.05.02.

A támogatás összege: 67.502.613,-Ft

Projekt általános és konkrét célja:
A projekt hosszú távú célja a pályázati kiírással összhangban az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező a súlyos leszakadással, társadalmi kirekesztődéssel küzdő regisztrált vagy inaktív, szegregált lakókörnyezetben élő roma személyek sikeres foglalkoztathatóságának és társadalmi integrációjának elősegítése, helyzetének javítása a Doboz és Sarkad településeken.

A projekt konkrét célja az LHH kistérségbe tartozó Sarkad, és a hátrányos helyzetű kistérségbe tartozó Doboz községekben jellemzően, szegregált lakókörnyezetben és legalább 50%-ban, a környező településeken élő roma személyek, valamint 50 %-ban legalább 5 éve nem foglalkoztatott személyek sikeres munkaerő-piaci integrációjának elősegítése az egyéni, csoportos és közösségi szociális munka eszközeinek alkalmazásával, valamint a térségben elérhető szektorok (önkormányzat szociális irodája, cigány kisebbségi önkormányzat, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, munkaügyi központ) szolgáltatásainak összehangolásával. A projektbe 80 fő kerül bevonásra, melyből legalább 64 fő esetében sikerrel valósulnak meg az egyéni fejlesztési tervben megfogalmazott célok. Az egyéni fejlesztési tervben megfogalmazott célok a bevont személyek sajátos helyzetéhez, speciális szükségleteihez, az egyéni képességekhez, készségekhez, a helyi munkaerő-piaci sajátosságokhoz és gazdasági lehetőségekhez igazodva kerülnek meghatározásra. Az egyéni szolgáltatások erre alapozva kerülnek kialakításra, amely hosszú távon esélyt ad a nyílt munkaerő-piacon való elhelyezkedésre.

Kedvezményezett neve és elérhetőségei:

Testvérem Egyesület
(MUROPHRAL-TESTVÉREM Cigány-Magyar Társadalmi és Kulturális Egyesület)
Iroda: 5624 Doboz, Zsibongó u. 51/A. 0620/295-2474
Székhely: 1014 Budapest, Országház u. 15. Fszt. 2.
Postacím: 5624 Doboz, Petőfi u. 23.
Telefon: (+36) 20 / 295 2474, (+36) 66 / 210-748
E-mail (TÁMOP): testverem@gmail.com

Irányító Hatóság neve és elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
ÚMTF Infovonal: 06 / 40 638 638
E-mail: nfu@nfu.gov.hu

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület
Postacím: 1385 Budapest, Pf. 818.

 

CsatolmányMéret
TÁMOP - tábla 1.518 kB
TÁMOP - tábla 2.400.9 kB
1 Százalék

Belépés

, after login or registration your account will be connected.
TÁMOP - tábla1