Programunk a REF által támogatott, 2010/2011 tanévben Doboz településen sikeresen megvalósuló „Studying for the future!” további adaptálása, amely 2012.03.01-2012.06.15 között Kötegyán településen valósult meg 40 kötegyáni általános iskolás gyermek komplex fejlesztésével. A program 5 elem egymásra épüléséből, összhangjából alakul ki, ezek megfelelő dokumentálása és mintaértékű megvalósítása révén a mintaprogram adaptálhatóvá válik.

Elemek:
1,Képességfejlesztés
2,Tehetséggondozás
3,Közösségformálás: "Szülők iskolája"
4,Szemléletformálás: pozitív példák, érzékenyítő órák
5,Együttműködés. Család és az iskola partneri viszonyának kialakítása
A projekt folyamán a gyermekek tanórán kívüli foglalkozásokon vesznek rész hetente kétszer. Kulcsfontosságúnak tartjuk az egyéni fejlesztést, mely leghatékonyabban kiscsoportos foglalkozások keretén belül tud megvalósulni. Így összességében 8 kiscsoportunk van, csoportonként 5 tanulóval. Fejlesztésük 4 mentortanár összehangolt munkája révén valósul meg. Alternatív pedagógiai módszer szerint: fejlesztő eszközökkel, játékokkal a komplex fejlesztést céloztuk meg a „megszokott” tantárgycentrikus” megközelítés helyett. A projekt időtartama alatt kézműves foglalkozások, előadások, tanulmányi sikerességük révén jó példaként szolgáló fiatalok jelennek meg, mely rendezvények nyitottak a családtagok előtt is, így segítve a család, az iskola és a gyermek háromszögének összhangját. Projektünk fő eleme az integráció és az esélyegyenlőség, így a HHH gyermek és roma gyerekek a település összetételének megfelelő arányban vannak jelen a csoportokban.
Programjaink:
Óvodai foglalkozás
Szülők iskolája
Húsvéti játszóház
Zárónap

1 Százalék

Belépés

, after login or registration your account will be connected.